HINA DIHTAH A DINKHOM NGAI AHITAI

150649 213 total views

By Mark Haokip

Kukite hi abul abal umlou ipi ahi kihelou, eima dei a minsem thu akihipoi, vannoi leiset a mihem ho political rights a akihuhdoh jinglai a ibola eihon i-political rights neinau suhbei nadia kalson ihiti kitet jengu ham? Mipi ho chihdoh phat ahitai, thildih louva eipui ho dalhah phat ahitai.

Vannoi in thupi tah le jatah eihet pieh nau Kuki kitihin sovereign rights le political rights toh gam leiset neina atuhden ahitan Kuki akihipoi ti politics lama mitchot phat ahitapoi. Hiche hi inam le history le igam sumang go, midang pedoh go hina ahi.

Mihem in ahina akisuhmanga, a history akisuh manga, akihetna identity apomtah louva ahile ama chu ipi ahi kihetlou ganhing kisoh ahitai. Ganhing chu khohetna nei hon ganhing bola abol ding tina ahitan koima ahuhdoh thei umlou ding ahi.

Chule hiche Indian tribe modification order 1956 noi a kisemthu schedule tribe hi imacha ahilou dan nam adia panna neilou ahidan hoisel a athuguh kihil naho nahsah mo na jong natna chikhat ahi. Aneitum danna kigel a hiche ho huhna panlah a kuki nam dou phat ahitapoi.

Politics bolna neilou ding ahi tia kisei hi kihuhdoh nading lampi ahin, hiche nunga hiche schedule tribe ho’a pansa kidouna dingle kitomona politics bol teitei nalai ho chu society sunga kona ningnot doh ding, mipin thulah louva koidoh ngai ahi.

Ajeh chu hiche schedule tribe akon pansa politics kibolna hi apha kiti mong mong pieng theilou ahin kum hichan chan eiho le eiho ihung kisuhgenthei nau hi lelhah phat ahitan Christian hina toh jong akitoh pon Kukite khankho toh jong kinung-ngat ahi.

Kuki akiti leh Kuki Independent Country pumpi a mihing umjouse kiseina hilou ham? Tunia area neocha cha huop a Kuki mina ipi pi ham ibolu hi adih ihisah u ahidem? Kuki le agam suhbei nading ma hilou ham? Ibola Kuki mina Kuki nam subei ding le dou dinga iki kithalah lah nalai u ham? Kuki ngailua sumang goloi, Kuki ngailua sunlih ding goloi ina hi joh u hilou ham?

Tua pat Kuki akitile keiho bou kahiuve or keiho eihuop poi kiti mingol lungthim bei ho thusei tho tahlou ding ahi.

Kuki min a Politics akitile direct Sovereignty hijeng ahin, tua Kuki kimang hi ipi kuki hija aphung aphunga meithal kidom a area neocha cha kitoupha, kikichu lelea, tehchiet a kikihenglut a vetset set a kiuma, kikithat toto ham? Kuki kiti chu achuti theilou beh ahi.

Kuki minna hi gam lentah independent country khat um ahin hiche gam ong hitelai hom letlut a kijam a ibola lodim ding golouva bazar le town neocha cha sunga hi tehchiet chut a vetset set a kium ham? Kuki in gam lentah nei a nang ho Kuki in gam aneilou hi phung Kuki ha ole tribe Kuki ham? Kuki mina politics kibola Kuki gam ahidan record le proof hoitah umsa sunga cheng ho Kuki a muthei lou gelthei lou chun iti Kuki politics atol thei ding ham?

Kuki ihinau thu akisei teng miphabep hon Kuki chu ibol a midang ho impost nabol khum ham? Sopi ihiu akihetle aphatai tia jahda loi aumin ahi. Kuki kitihi impose ahipon Kuki gam sunga nomenclature chom chom introduce hung kibol ho joh hi imposed nomenclature hijo ahi. Kuki kitihi ida man a kihida a, inop mana kihi thei hilou ahin ihijingsa ahijon koiman kahipoi tithei nading right aneilou joh ahi.

Dated: 8 Aug. 2019

4 thoughts on “HINA DIHTAH A DINKHOM NGAI AHITAI

  1. Kuki koima adapoi, ahin Thadou pao tho hobou Kuki tia akisei jeha koima hunglut theilou ahi. Proof: Kuki Pao

Leave a Reply

Your email address will not be published.