I-HINA DIHTAH KIHET NGAI AHITAI

150649 160 total views

Amihem ho Kuki hijeng jongle India made new Kuki or cloned kuki version hi British hon recognized abol Kuki tobang ahipoi. India schedule tribe a um kuki hi nomenclature stage a um ahin British hon recognized abol Kuki chu political identity ahin gam nei na min, sovereign rights neina min, history phatah neina min ahi. Tua cloned Kuki hin British recognized Kuki umchan atho vanga anei agou akilah theilou ahi.

Tehkah na chu ahpi khat vatot tui ki opsah a kikhesah ho tobang ahi. Ahpi dia anou ahivanga ahcha ahilou jeh a ahcha umchan atho theilou ahitai. Hitobang chu ahi.

Hijeh a chu schedule tribe chun moh nei maimai utin nam le gam politics bolnan neipoute ibuman diu ahi tia kihil chen jing joh ahi. Amabou konkhat loi aneipu danna ana kigel khahon akisei hi ahet tah vang uva nam angailut tahbeh lou jeh uva ajahdau ahin jahda jeh a phachom ding ahipon thutah chu kijou theilou ahijoi.

1 thought on “I-HINA DIHTAH KIHET NGAI AHITAI

  1. A dih tangei e Sir.
    Hiche seh2 hi i mattuoh u jongle i identity u iki hetchien jieng thei u ahitai.
    Hinla, hesatah a jong ama changvala phatchuomna ding holna a hiche “cloned Kuki” hi meichanga mangcha ium nalai un hichehi i ngahdoh vah lou u leh namdang kiti tapouvin ei vallhum diu ahi

Leave a Reply

Your email address will not be published.